Leta i den här bloggen

2017-07-23

Skatteverkets sparkade generaldirektör är fortfarande Skatteverkets generaldirektör

Den 6 april 2016 avslöjar SVT:s Uppdrag granskning att dåvarande överdirektör Helena Dyrssen ringt till sin före detta kollega på regeringskansliet, tidigare /Carl Bildts/ kabinettssekreterare Frank Belfrage, för att varna honom om att Uppdrag granskning begärt ut uppgifter om honom för ett reportage om svenskar som haft obeskattade tillgångar utomlands. 

Samtalet sker med generaldirektör Ingemar Hanssons vetskap.

Den 23 februari 2017 finansminister Magdalena Andersson kallar Hansson till en möte på finansdepartementet.  Vid en presskonferens efteråt meddelas att Ingemar Hansson blir av med sitt uppdrag som generaldirektör och omplaceras till finansdepartementet.

Detta meddelar SvT under rubriken Skatteverkets generaldirektör får sparken.

Men han fick ju inte sparken. Han omplaceras till Finansdepartementet.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/skatteverkets-generaldirektor-i-blasvader-detta-har-hant

Jag har letat men inte funnit någon ny chef för Skatteverket.

Tvärtom. På Skatteverkets website är Ingemar Hansson fortfarande fem månader senare Generaldirektör.

https://www.skatteverket.se/omoss/organisation/verksledningen.4.76a43be412206334b89800052657.html

- Vi har en väldigt dålig ansvarskultur i svensk politik.
Det mest flagranta exemplet är kronfallet i november 1992. Och så kallade man detta ett misslyckande och alla satt kvar. 

Det menar jag var ett stort moraliskt haveri

Barbro Hedvall i Filosofiska Rummet, 29/10 2006
http://www.internetional.se/bildtwibblehedvall.htm

2017-07-06

Keep Eye on Sovereign Debt for Next Minsky Moment

The recent turmoil in bonds offers a good example of what's to come as the global economy recovers and central bankers curb stimulus.

Alberto Gallo, Bloomberg 5 juli 2017

Den tyska hyperinflationen. "De eldade med pengar – sen kom Hitler." Fel, fel, fel.

Hyperinflationen under mellankrigsåren är en mardröm som ska prägla tyskarna länge. I detta trauma bottnar Bundesbanks inflationsskräck, Maastrichtavtalets stränga stabilitetskriterier och vad som ibland har upplevts som en hård och obarmhärtig attityd i eurokrisen.

Tomas Lundin, SvD 3 juli 2017

I oktober 1924 ersätts Rentenmark av Reichsmark. Denna stöds av de allierade som nu vill skapa ett skapa ett stabilt och ekonomiskt starkt Tyskland i stället för kaos. Men då är det redan för sent. Den 30 januari 1933 utses Adolf Hitler till rikskansler.

Full text

Den uppmärksamme läsaren noterar hoppet på nio år från 1924 till 1933.

Vad hände då?

The Nazis only won 32 Reichstag seats in the election of May 1924, and just 12 in 1928. The Nazi party did not become a popular political force until long after the hyperinflation period ended. The Economist, November 15th 2013

It is sometimes said that German attitudes to the economy and the current crisis are instructed by experience of Weimar inflation Yet it wasn't hyperinflation that brought Hitler to power, but rather the depression of the early 1930s, which in Germany's case was greatly exaggerated by the pro-cyclical austerity the government of the time insisted on applying to the problem.
Jeremy Warner, February 17th, 2012

Det var inte inflationen som förde Hitler till makten, som Fokus och många andra tror, det var arbetslösheten
Bra Böckers Världshistoria, Band 13, sid 156-157 anför härom:

"Inrikespolitiskt lyckades man /i Tyskland/ stabilisera ekonomin genom att införa ett nytt penningsystem 1923-24. Inflationssedlarna växlades in till en kurs av en ny mark mot en biljon gamla. Inflationsprocessen hade verkat som en storstilad skuldsanering och därmed hade staten på nytt blivit solvent. 

- Slutet av tjugotalet präglades i Tyskland av ekonomisk framgång och med den följde också en viss politisk stabilisering... 1928 bildades en ny majoritetsregering med socialdemokraten Herman Müller som kansler och den konservative Gustav Stresemann som utrikesminister... I valet 1928 placerade sig /Hitlers parti/ NSDAP - Nationalsocialistiska Tyska Arbetareartiet / i raden av de många småpartierna och fick 2,6 procent av rösterna"