Leta i den här bloggen

Läser in...

2015-03-03

Euron är ett fullskaleexperiment för att se om Hoover och Brüning och Bildt hade rätt, om en interndevalvering är möjlig och om åtstramning leder till stimulans

In most cases, the traditional IMF medicine counter-balances fiscal tightening with a devaluation of the exchange rate. 

The idea is that as the fiscal tightening squeezes domestic demand and threatens to cause higher unemployment, then a more competitive currency encourages net exports.
Essentially, exports fill the hole left by the retreating government

But this was not possible in the Greek case because the country does not have its own currency – because it joined the euro.

The only way of compensating for this absence was to allow domestic deflation of prices to produce an “internal devaluation”.

What a laugh! We learned in the 1930s that this does not work.
Deflation is extremely slow and painful and, even if it succeeded in improving competitiveness, it would worsen the debt ratio because it reduces the money value of GDP (the denominator of the ratio).

The result is that Greece is on the road to misery, with no obvious escape.

Why don’t the Germans understand the logic of this argument, asks Roger Bootle, 1 March 2015

Rolf Englund: 
The Germans should remember that Brüning was the finance minister who tried fiscal tightening in the 30s and paved the way for Hitler.

Encyclopedia Britannica Online: 
Brüning's austerity measures prevented any renewal of inflation, but they also paralyzed the German economy and resulted in skyrocketing unemployment and a drastic fall in German workers' standard of living. 

He helped President Paul von Hindenburg win reelection in the spring of 1932, but on May 30 of that year Brüning resigned, a victim of intrigues by General Kurt von Schleicher and others around Hindenburg.

The immediate cause of his dismissal was his project to partition several bankrupt East Elbian estates.
Hindenburg, himself an eastern landowner, considered this plan Bolshevism, and his withdrawal of confidence left Brüning with no choice but to resign.
Read more here


2015-02-17

Kan ECB garantera 2.318 miljarder hos de grekiska bankerna? Nej, ta ut pengarna i tid.

Om man, som Grekland, och alla andra euroländer, inte har en egen valuta och en egen sedelpress är det inte bara utlandslånen, utan alla skulder och banktillgodahavanden, som är i utländsk valuta. 

Det var det jag kom på i november 2011.


Den som har sina euro i en grekisk bank kommer att förlora en del av sina besparingar när Grekland ersätter euron med Ny-Drachmer och lagen föreskriver att banktillgodohavandena skall omvandlas till den nya valutan.

Det finns därför all anledning att i tid knappa över pengarna till t ex Deutsche Bank.

Då måste banken låna hos ECB och dess  Emergency Liquidity Assistance (ELA).

Härför har ECB redan avsatt 65 miljarder euro - 617 miljarder SEK.

Det kan låta mycket men de grekiska bankernas inlåning, som kan tas ut av insättarna i praktiken omedelbart uppgår till 244 miljarder euro - 2.318 miljarder SEK.

Tänk som eurons tillskyndare har ställt till det.

Läs mer om bank-run.


Markisinnan De Sade på Dramaten, Elverket, klarar inte alls Bechdeltestet

- Stefan Larsson har  satt upp en pjäs, där sex kvinnor under närmare tre timmar talar om en man. 

SvD Kultur 15 februari 2015


För att en film ska klara Bechdeltestet måste den uppfylla följande kriterier:

ha minst två (namngivna) kvinnliga rollfigurer

… som pratar med varandra
… om något annat än män.

Wikipedia

2015-02-16

Euron, Spanien, Portugal och Englunds lag


Förhandlingarna med Grekland har brutit samman. Det var inte bara Tyskland som sade nej till de grekiska kraven. Tyskland fick gott stöd av sina allierade Spanien, Irland och Portugal.

Grekland har påpekat att åtstramningspolitik inte leder till tillväxt.

Ledarna för länder som Spanien, Irland och Portugal har låtit sina befolkningar lida i åratal på ett sätt som bara gradvis skiljer sig från Grekland.

Att ge Grekland rätt hade inneburit att de hade erkänt att de själva fört en totalt felaktig politik för att vinna gillande i Bryssel, Frankfurt och Berlin.

- Europe’s leaders have led their electorates into the most ghastly mess, and still they can’t admit it, skrev Jeremy Warner häromdagen.

Jag har hittat på en lag, Englunds lag,  och den lyder så här: 

”Har man sagt A, måste man säga B, och har man sagt B är det svårt att säga att A var fel.”

Jag tror jag myntade lagen på ett ESO-seminarium på Rosenbad onsdagen den 17 mars 1999.


Jag hörde häromdagen en dansk vice statsminister som sade sig inte förstå Greklands inställning. 

Det gick nu bättre för Spanien och Lettland, sade han.

Men Spanien har fortfarande runt 25 % arbetslöshet.

Hur kan man kalla detta en framgång?

Är Johan Norberg en vältalig charlatan?

Johan Norberg skriver elegant och vältaligt om boken ”Not Fit for Our Society” av Peter Schrag om mönster i nästan varje invandrarepisod.  

- Först är de ett hot, men med tiden står det klart att de är som du och jag och mest vill skapa ett gott liv för sina familjer. Efter ett par generationer framställs de som de gamla, goda invandrarna, jämfört med nästa grupp, som nu är den främmande, farliga.

- Nu är amerikanerna oroliga för mexikaner, och ofta hör man i debatten att de är ett särfall – inte alls som tyskar, irländare, kineser och judar som i efterhand ser ut som mönstermedborgare.

So far so good.

De svenska problemen med de asylsökande är således inte så stora, synes slutsatsen bli.

-  Tidigare invandrargrupper har kommit in i samhället genom arbetsmarknaden, och den har vi omgärdat med många hinder. Men om vi kan riva dem finns det skäl att hoppas att dagens farhågor så småningom känns lika mossiga som Franklins rädsla för svenskar och tyskar, slutar Johan Norberg sitt inlägg på Svenska Dagbladets ledarsida 15 februari 2015

Det låter ju bra. 

Men vilka är de många hinder som Johan Norberg vill riva?

Därom intet.

Det är därför man måste ställa frågan om Johan Norberg är en vältalig charlatan.

2015-02-15

Är det tyskarna som är The Good Guys inom Euroland?

Det är målsättningen om ett ständigt fastare förbund - "ever closer union" - som är själva grundbultsfelet med EU, brukar jag hävda. 

Nu märker jag att min främsta allierade faktiskt kan vara Tyskland och då främst dess författningsdomstol. 

Man skall också komma ihåg att Tyskland tvingades gå med i EMU för att få OK för återföreningen, ett franskt krav.

- Berlin has a bottom-line, non-negotiable position on which it will not budge. 

This is that the eurozone is not about to become a permanent transfer union – not now, not ever. 

Det skrev Jeremy Warner i Telegraph 14 February 2015

- Europe’s leaders have led their electorates into the most ghastly mess, and still they can’t admit it. 

- If they don’t end up guillotined for their stubbornness, metaphorically at least, I for one will be very surprised.

Ms Merkel does not say “no” to eurozone bonds. She says: “Not without treaty change.”

Och eftersom det förefaller omöjligt att i dag eller de närmast decennierna få igenom en fördragsändring med ökad makt till Bryssel och Frankfurt i alla - det krävs alla - medlemsländerna så är den vägen stängd.

- Europe’s leaders have led their electorates into the most ghastly mess, and still they can’t admit it. '

Vad är roten till det onda? Införandet av euron som ett steg på vägen mot ett Europas Förenta Stater, ett nytt romerskt rike.

Det är inte Tysklands fel. Det är inte Greklands fel.

Det är eurons fel.

2015-02-14

The banks in Greece will not open on Monday, I guess


ECB; expansion of so-called Emergency Liquidity Assistance by about 5 billion euros to Greece on Thursday

Bloomberg, Friday 13th 2015The fact that both /ECB and Greece/ threaten euro destruction is testament to the astonishing mis-construction of the euro itself.

Peter Doyle, an economist and former IMF staffer, FT 10 February 2015

The game is up. It’s time for Greece to leave the eurozone and move on

The stand-off between Greece and the rest of the eurozone will escalate, neither side will blink and the country will default

Allister Heath, Telegraph 29 Jan 2015
2015-02-13

Ha, Ha, Grekland har ingen sedelpress.


- If there is not an agreement within two weeks to extend the current bailout then Greece will not be eligible for a €7bn loan and, shortly after, will run out of money.

BBC 12 February 2015

Detta skulle inte kunna hända USA, England eller Sverige, eftersom vi har en egen sedelpress.

Den svenska regeringen kan alltid betala sin skulder /denominerade i kr/.

Men Grekland har sina skulder i euro och sedelpressen står i Frankfurt och kontrolleras av ECB.

Jag inbillar mig gärna att jag var en av de första som på nätet observerade att "Om man har en sedelpress går man inte i konkurs". 

Det var varit det till synes självklara budskapet på denna blog ett antal gånger, första gången i november 2011.

Sedan kom även BBC och Soros på det.2015-02-12

Crimea: The Dog that did not bark

In the deal about Ukraine I have not seen anything about Crimea.

Perhaps the  International Community has accepted fait accompli ?

http://www.bbc.com/news/world-europe-31435812

http://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_War