Leta i den här bloggen

Läser in...

2014-11-20

Gavyn Davies, The very long run equity bull market and Lawrence Summers and Paul Krugman on secular stagnation

The very long run equity bull market

Gavyn Davies, FT blog, Nov 09 2014-It is obvious that the inability of workers to maintain their previous trend growth in real wages would tend to increase the share of profits in GDP, and therefore be beneficial for equities, but why has this also led to a decline in real interest rates? 

The reason given in the Goodhart/Erfurth paper will be familiar to readers of recent work by Lawrence Summers and Paul Krugman on secular stagnation.

Essentially, the argument is that lower real wages have increased inequality in the western economies, and this has depressed aggregate demand by redistributing real income and wealth away from the relatively poor towards the rich. 

Since the poor have a higher propensity to consume than the rich, this redistribution reduces consumer demand.


Full text


Secular Stagnation

The Stock Market

The Bond Market

2014-11-18

Cameron och Englands stora underskott

“When we faced similar problems in recent years”, Mr Cameron said yesterday in reference to economic stagnation across the Channel, “too many politicians offered easy answers, thinking we could spend, borrow and tax our way to prosperity. Those were the wrong answers then; they are the wrong answers now. We are not going to repeat the mistakes of the past”.
Fair enough, except that relative to the Continent, Britain is indeed still attempting to borrow and spend its way out of trouble.
Despite supposed austerity, Britain will take first prize with Spain this year for the largest budget deficit in the European Union. 
At a forecast 5.5pc of GDP, it will be nearly double that of the eurozone as a whole. 
Our current account deficit – the difference between what we import and export – will also be far and away the biggest in Europe.
Jeremy Warner, Telegraph, 18 Nov 2014

2014-11-17

The Germans have a name for their unique economic framework: ordoliberalism. - Münchau FT

Its origins are perfectly legitimate – a response of Germany’s liberal elites to the breakdown of liberal democracy in 1933. 

It was born out of the observation that unfettered liberal systems are inherently unstable, and require rules and government intervention to sustain themselves. The job of the government was not to correct market failures but to set and enforce rules.

Today the government is ordoliberal. The opposition is ordoliberal. The universities teach ordoliberal economics. 

Macroeconomics in Germany and elsewhere are tantamount to parallel universes.

German ordoliberals simply refuse to acknowledge the presence of a liquidity trap where the central bank becomes powerless in affecting market interest rates. Ludwig Erhard, Germany’s revered economics minister in the 1950s, once tried to explain the Great Depression in terms of cartels. 

It was an ordoliberal attempt to bring something into their mental framework for which they have no obvious explanations. 

Erhard’s successors repeated the mistake in the eurozone crisis, which they see as a story of fiscal indiscipline.

Ordoliberals have no coherent policy to deal with depressions – once or twice in a century disasters. 

Whenever I ask one of them what one should do in a depression, the answer usually includes some reference to “creative destruction”.

Wolfgang Münchau, FT November 16, 2014

Full text

Stabiliseringspolitik

Finanskrisen

Tyskland och EMU

2014-11-13

Dinkelspiel Öhman Riksbanken och KU

Konstitutionsutskottets betänkande 1994/95:KU30

I en granskningsanmälan, bilaga A 22.1, har till granskning anmälts frågan om statsrådet Ulf Dinkelspiels speciella förmögenhetsförhållanden är förenliga med hans uppdrag som statsråd. 

Bakgrunden anges vara uppgifter i tidningen Dagens Industri den 21 september 1994 att fondkommissionsföretaget Öhman under räntekrisen 1992 fick låna 750 miljoner kronor av Riksbanken till en ränta om 34 % medan andra fondkommissionärer samtidigt fick betala 500 % ränta för motsvarande typ av lån.

Det lån som avses i artikeln i Dagens Industri beskrivs av Riksbanken sammanfattningsvis på följande sätt. 

Riksbanken lämnade den 17 september 1992 E. Öhman J:r Fondkommission AB ett lån på 750 miljoner kronor till 34 % ränta, när marginalräntan var 500 %. 

Sedan det konstaterats att lånet byggt på ett missförstånd gjordes räntevillkoren om till 210 %, vilket bedömdes motsvara en vid denna tidpunkt gällande marknadsränta för Öhman. Lånet löpte under tre räntedagar.

RE: England hade låtit pundet flyta den 16 september

http://www.nejtillemu.com/dinkelspiel.htm#ku30

- Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är ett familjeägt företag som har funnits i drygt 100 år. Ett företag som bygger verksamheten på långsiktiga relationer. Familjetraditionerna lever vidare och idag är tredje generationen Dinkelspiel verksam inom Öhman-koncernen.

https://www.ohman.se/om-oss/

Janerik Larsson och Thomas Gür om Folkomröstningen 1994

Jag kan försäkra att om ett EMU-medlemskap funnits med i ja-sidans argumentation 
/inför folkomröstningen 1994/
skulle Sverige i dag inte varit medlem i EU. 

Janerik Larsson, SvD 1999-02-03


Ett mellanspel som politisk kampanjmakare i EU-svängen följde på politrukuppdraget. 

Stadda vid god kassa, i en ohelig allians över blockgränserna och professionellt realistiskt/cyniska i handlaget,
förmådde vi övertala en knapp majoritet av väljarna att i några veckor i mitten av november 1994 vara för ett svenskt medlemskap.

I den mån vi inte larvade oss med paroller som att det är roligare att säga ja, var ett kardinalargument att man skulle rösta ja för jobbens skull.
Thomas Gür i Finanstidningen 2001-01-30


Lars Calmfors: Bostadsbubbla i Sverige? Det är ju väldigt svårt att veta.

 Bostadspriserna och hushållens upplåning har stigit mycket, men det finns ju reala faktorer som lågt byggande och en dåligt fungerande hyresmarknad som kan förklara det.

Samtidigt finns det argument som talar för att vi har en boprisbubbla också.

Lars Calmfors, SvD Näringsliv 13 november 2014


2014-11-12

Allt Du behöver veta om vädret och The Jet Stream

Is global warming causing extreme weather via jet stream waves?
Guardian 17 July 2014


Big Waves in Jet Stream Mean Extreme Weather
Scientific American, 23 June 2014 

The main system that helps determine the weather over Northern Europe and North America may be changing, research suggests.
The study shows that the so-called jet stream has increasingly taken a longer, meandering path.
BBC 15 February 2014

Väderkartan är konstig (inte som den var förr)
Rolf Englund blog 12 maj 2010

Climate Change
Click

2014-11-11

Vill Migrationsverket ha 16 miljarder för år 2015?

- Enligt prognosen för nästa år saknar Migrationsverket 530 miljoner kronor, pengar som kan skjutas till i vårbudgeten, läser jag i SvD.


Men hur mycket kostar det totalt, kan man undra.

Migrationsverkets novemberprognosPDF kan laddas ner här

Där finns en tabell som inte är helt lätt att första. 
Är det så att Migrationsverket anser sig behöva 16 miljarder kr för år 2015?

 
2014-11-09

- Tiden när Nationalteatern ljudsatte fabriksgolvet är grogrunden för boken. Då alternativvänstern skördade framgångar, FNL-rörelsen ville se ett slut på Vietnamkriget....


Det skriver Erica Treijs på SvD Kultur i dag den 9 november 2014 i sin stora intervju med Ebba Witt-Brattström.

http://www.svd.se/kultur/allt-var-en-strid-pa-kniven_4080571.svd

Ja, FNL-rörelsen vill se ett slut på Vietnamkriget, men inte vilket slut som helst.

Jag läser på Wikipedia:

-De förenade FNL grupperna var uppbyggd efter enhetsfronts-principen: alla var välkomna, så länge de stödde plattformen, med krav på att USA skulle lämna Vietnam (senare Indokina) och krav på stöd till "Vietnams folk på dess egna villkor", som parollen löd. 

Formuleringen profilerade DFFG i förhållande till andra mer pacifistiskt inriktade organisationer som använder paroller av typen Fred i Vietnam. Parollen stöd till "Vietnams folk på dess egna villkor" innebar att DFFG accepterade att FNL, om de så ville, kunde använda pengar som samlats in även till att köpa vapen

http://sv.wikipedia.org/wiki/De_f%C3%B6renade_FNL-grupperna

Nina Björk, DN 2008-04-23, om Håkan Arvidsson: "Vi som visste allt":

Där stod de, den unga vänsterns män och kvinnor och hade nästan och äntligen och för ovanlighetens skull det berömda privilegiet att formulera problemen. Och så hade några skrivit "Fred i Vietnam" på sina plakat och några andra "Seger i Vietnam" på sina - och då måste de ju såklart splittras. För det första kunde betyda vilken fred som helst, men det sista enbart en rättvis fred. 

http://www.internetional.se/fondmny.htm#kanhanverkligentrodet

Kim Salomon om boken ”Pol Pots leende”
Hon skriver på ett annat ställe:

Själv befann jag mig i FNL-rörelsens utkanter, men blev häpen när jag några decennier senare under arbetet med min bok i arkiven läste om hur marxist-leninistiskt tankegods genomsyrade rörelsens ledarskikt. 

Den ideologiska strategin utmejslades tydligt. Vietnamkriget skulle användas som en ögonöppnare för den svenska arbetarklassen som ansågs ha objektiva intressen av FNL:s seger i Vietnam. 

Kriget skulle fungera som en igångsättare för ideologisk skolning om kapitalistiskt förtryck och utsugning av arbetarklassen.

SvD 22 maj 2007
http://www.internetional.se/horhus2.html#smile

Vem vann Vietnamkriget?

http://www.internetional.se/vietnamseger.htm