Leta i den här bloggen

Läser in...

2014-10-28

Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och att en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken.

Riksbanken har sänkt räntan till noll.

Det skall väl få tyst på en del av den enfaldiga kritiken ledd av Lars E.O. Svensson, som, även om det är väl dolt på sidan om honom hos Wikipedia, var vetenskaplig rådgivare åt riksbanken när Bengt Dennis och Carl Bildt misslyckades med kronkursförsvaret, trots en ränta på 500 procent.

Det kan väl ingen människa tro att det spelar någon roll om räntan är noll eller noll komma tjugofem.

Det är inte bara den svenska centralbanken som till sin förvåning har noterat att inflationen har sjunkit mer än väntat. Det är så över snart sagt hela världen. Den låga svenska inflationen beror alltså inte på någon särskild inkompetens hos Stefan Ingves.

Så skilda personligheter som Bertil Ohlin, John Maynard Keynes, Adolf Hitler och Ernst Wigforss insåg att när räntan hade sänkts och det ändå inte blev fart på ekonomin skulle man använda använda andra metoder.

Till och med Hitler förstod att det var bättre att folk byggde motorvägar och Volkswagen-bilar än att de skulle gå arbetslösa och inte göra något.

På senare år har emellertid Tea Party-typer lyckats utnyttja vanligt folks oförmåga att skilja på statens budget och sin egen och skrämt dem med att staten i dåliga tider måste spara, det måste vi ju alla göra...

Ingen i TV-soffan har haft modet att stå emot detta budskap. 

I stället har världens centralbanker fått ägna sig åt att köpa obligationer för mångmiljardbelopp i dollar.

Detta bygger på fiktionen att riksbanken inte ingår i staten.

När riksbanken betalar ut pengar så ökar inte budgetunderskottet, ju.

O Heliga Enfald.

- Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och att en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken.

Men väljarna och därmed deras medlöpande politiker är rädda för budgetunderskott och vill hellre att villaägarna skall låna än att staten skall göra det.

Strategin synes vara att det gäller att stabilisera, helst höja, villapriserna så att konsumenterna främst i USA skall återgå till att konsumera med lånta pengar, dvs just det som ledde fram till katastrofen.

Detta kan inte vara klokt.

Det skrev jag på min blogg första gången den 5 december 2009.

Nu skriver jag det igen.

Heinrich Brüning

Stabiliseringspolitik


2014-10-27

Carl-Johan Westholm och Jeffrey D. Sachs: alla investeringar are not equal

A New Macroeconomic Strategy
Jeffrey D. Sachs, Project Syndicate 23 October 2014


- The core challenge of macroeconomics is to allocate society’s resources to their best use. Workers who choose to work should find jobs; factories should deploy their capital efficiently; and the part of income that is saved rather than consumed should be invested to improve future wellbeing.


Överskottsmålet ger minskad utvecklingskraft
Svenska Dagbladets ledarsida, Op-ed torsdagen den 23 oktober 2014


- Att dela upp statens utgifter i konsumtion och investeringar kan vara svårt i enskilda fall. Där skiljer sig inte statliga investeringar från privata; utgifter måste betalas, förr eller senare. Men att inte försöka göra skillnad är ett underbetyg åt den egna förmågan. Effekterna blir lätt besynnerliga. Om exempelvis järnvägar ägs av ett privat företag påverkas inte statsbudgeten, även om staten skulle borga för lånen till investeringarna. Men om staten själv äger järnvägar, då ökar varje krona till underhåll och nya spår budgetunderskottet. Överskottsmålet leder till ett underskott i angelägna investeringar i infrastruktur. 

Stabiliseringspolitik


Nyheter

2014-10-24

Otmar Issing, ECB’s former chief economist, one of my Gurus, apparantly does not understand that Germany no longer is an idependent state, regarding monetary policy.

Otmar Issing, ECB’s former chief economist, one of my Gurus, apparantly does not understand that Germany no longer is an idependent state, regarding monetary policy.

If Germany would still have the D-Mark his arguments would be right. But now Germany is a part of Euroland.

Could my Guru be wrong?

- Where is the economic textbook that argues that such a country /Germany/ should run a deficit to stimulate the economy /in Euroland/? 

- Yet in never-ending debates in Europe and discussions at recent meetings of the International Monetary Fund and the World Bank, politicians and academics ignore such basic economic reasoning and demand that Berlin “do more”. 

The weakest argument is that Germany, unlike a number of highly indebted countries, has “room for manoeuvre”.

This is from his article in The Financial Times, 23 October 2014

Full text

Otmar Issing

News


2014-10-23

Tysklands Sinn dammar på - ECB bör avskaffa OMT och skulderna i Target skall betalas med guld

The fiscal compact – formally the Treaty on Stability, Coordination, and Governance in the Economic and Monetary Union

French Prime Minister Manuel Valls and his Italian counterpart, Matteo Renzi, have declared – or at least insinuated – that they will not comply with the fiscal compact to which all of the eurozone’s member countries agreed in 2012
Their stance highlights a fundamental flaw in the structure of the European Monetary Union  – one that Europe’s leaders must recognize and address before it is too late.

Hans-Werner Sinn, Project Syndicate 22 October 2014

The fiscal compact – formally the Treaty on Stability, Coordination, and Governance in the Economic and Monetary Union – was the quid pro quo for Germany to approve the European Stability Mechanism (ESM), which was essentially a collective bailout package.

ECB should abolish its OMT program – which, according to Germany’s Constitutional Court, does not comply with EU treaty law anyway.

Furthermore, the ECB should reintroduce the requirement that TARGET2 debts be repaid with gold, as occurred in the US before 1975

Hans-Werner Sinn, Professor of Economics and Public Finance at the University of Munich, is President of the Ifo Institute for Economic Research and serves on the German economy ministry’s Advisory Council.
He is the author, most recently, of The Euro Trap: On Bursting Bubbles, Budgets, and Beliefs, Oxford University Press, 2014.


2014-10-21

Suveränt - FT-artikel ställer frågan om EMU och även EU spricker av tvister om gränser och budgetar

Borders and budgets risks provoking political crises
that could plausibly culminate in the break-up of the euro, or even the EU.

Gideon Rachman, FT October 20, 2014

Speaking on television earlier this year, Manuel Valls, the French prime minister, declared that his government’s budget would not be written to “satisfy Brussels”, adding – “We are a great nation" -France is a sovereign country.”

I winced when I heard that. It was one of those statements that actually sounds less convincing the more defiantly it is uttered.

For the fact is that France is not a sovereign country when it comes to budgetary matters – and nor are the other 17 countries that have adopted the European single currency.

In the next few days that truth could become brutally apparent.

France is not alone in struggling with the constraints on its national sovereignty imposed by Europe.
Britain too is wrestling with the fact that, under European law, it cannot prevent unlimited immigration from the rest of the EU.

Control of borders and budgets are two of the most traditional powers of the nation.

The extent to which France and Britain are chafing against European erosion of their sovereignty, on these issues, risks provoking political crises that could plausibly culminate in the break-up of the euro, or even the EU.

German Constitutional Court

Var det bara Margit Gennser som röstade emot Schengen i Sveriges riksdag?

2014-10-12

Jag lider av Procrastination. Gör Du?

Often it's so innocent. It might even be relevant initially. A quick Wikipedia fact-check, perhaps. 

But before long you've been sucked into the wormhole. Link after link, page after page. When you finally snap out of it you've lost a precious hour and you're reading about the intricacies of 16th Century Prussian politics.

If this sounds familiar, you're not alone.

BBC

Procrastination is the practice of carrying out less urgent tasks in preference to more urgent ones, or doing more pleasurable things in place of less pleasurable ones, and thus putting off impending tasks to a later time, sometimes to the "last minute" before the deadline.

Wikipedia